AGRAPOOL CONSULTING

Od lat doradzamy Inwestorom na etapie projektowania, wykonania oraz zarządzania obiektami basenowymi, rekreacyjnymi i edukacyjnymi, takimi jak: AQUAPRKI, TERMY, BASENY SPORTOWE i REKREACYJNE, WODNE PLACE ZABAW, TĘŻNIE, WROTKOWISKA, PUMTRACKI, LODOWISKA, STADIONY, HALE SPORTOWE, MULTIMEDIALNE CENTRA EDUKACYJNE.
W realizowanych projektach wprowadzamy rozwiązania optymalizujące koszty budowy i eksploatacji, modelujemy procesy zarządcze, wdrażamy kompleksowe rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów. Proponujemy innowacyjne rozwiązania mające na celu podniesienie atrakcyjności usług, a także wskazujemy nowe kierunki rozwoju. Zwracamy szczególną uwagę na możliwości finansowania inwestycji na etapie projektu, budowy i eksploatacji. Nasze działania oparte są na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, są alternatywą dla standardowych rozwiązań projektowanych obiektów.
Nasza konkurencyjność to poszukiwanie nowatorskich rozwiązań rozwijających idee oraz pomysły naszych klientów, indywidualne podejście zapewniające bezpieczeństwo i współpracę zakończoną sukcesami, doświadczenie i znajomość rynku. Budowanie właściwych relacji z klientami jak również dbanie o ich interesy jest naszym nadrzędnym celem.

DORADZTWO

WSPARCIE I DORADZTWO W PROCESIE INWESTYCYJNYM
Agraria Sp. z o. o. działająca pod marką Agrapool Consulting, posiada bogate doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, PPP, dokumentów - w tym studiów wykonalności, analiz, programów funkcjonalno - użytkowych dla obiektów kubaturowych.
Agrapool Consulting działając w interesie klientów zapewnia wykonywanie usług w sposób rzetelny i staranny, zgodnie z posiadaną wiedzą zawodową i umiejętnościami wraz z uwzględnieniem wymagań rynku. Naszą pracę cechuje lojalna polityka wobec naszych partnerów, których wspieramy w całym procesie inwestycyjnym, dochowując bezwzględnej tajemnicy zawodowej co do informacji i danych uzyskanych w toku ich wykonywania. Wiemy, że istotą sukcesu każdej inwestycji jest jej realizacja w oparciu o rzetelnie przygotowane analizy.
Nasze opracowania zawsze odnoszą się do rozwiązań optymalizujących koszty budowy i eksploatacji wraz z kompleksowymi, kreatywnymi i innowacyjnymi propozycjami odpowiadającymi lokalnemu zapotrzebowaniu.
ANALIZY BIZNESOWE
 • wstępne studium wykonalności
 • studium wykonalności w oparciu o metodologię UNIDO
 • biznes plany
PROGRAMY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
 • opracowujemy PFU
 • weryfikujemy istniejące PFU celem wskazania:
 • właściwego modelu organizacyjnego zarządzania obiektem, w tym wyodrębnienie funkcji obiektu możliwych do realizacji poprzez podmioty prywatne (np. restauracja, parkingi, sale komercyjne itp.)
 • najbardziej efektywnego systemu obsługi klienta uwzględniającego możliwość korzystania ze wszystkich funkcji obiektu
 • optymalnej ilości personelu
 • rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie kosztów działalności obiektu
 • właściwego sprzętu technicznego w jaki musi zostać wyposażony obiekt
BADANIA I ANALIZY RYNKU
 • analizy zasięgu oddziaływania obiektu - catchment area
 • analizy profilowe klienta
 • analizy trendów rynkowych
 • poszukiwanie innowacyjnych produktów i atrakcji dla obiektów sportowych
 • monitoring działalności konkurencji rynkowej
SPRZEDAŻ
 • wskazanie sposobu i metod maksymalizacji przychodów w oparciu o analizę sytuacji rynkowej
 • opracowanie planu działalności obiektu, w tym działalności komercyjnej
 • opracowanie koncepcji biznesowej zarządzania obiektem
DORADZTWO W ZAKRWESIE PRAWNYM
 • prawo o zamówieniach publicznych
 • PPP, ustawa o koncesji na roboty budowlane
 • audyty due diligence
OBSŁUGA INŻYNIERSKA W ZAKRESIE
 • doboru optymalnych technologii dla powstającego obiektu
 • opracowywania wielobranżowej dokumentacji projektowej
 • przedstawienia możliwych do zastosowania alternatywnych rozwiązań technicznych wpływających na istotne obniżenie kosztów eksploatacji, OZE
 • opracowania charakterystyki energetycznej obiektu
 • weryfikacji zaprojektowanych instalacji grzewczych, cwu, oświetlenia oraz instalacji energetycznych w aspekcie efektywności energetycznej
MARKETING
 • opracowanie planu marketingowego zarządzania obiektem i promocji marki obiektu
 • określenie zasad działania w ramach PR
 • wskazanie efektywnego modelu współpracy ze sponsorami, reklamodawcami i innymi instytucjami
 • określenie formy i sposobu zarządzania powierzchnią reklamową w obiekcie
 • opracowanie modelu współpracy z jednostkami samorządowymi i państwowymi oraz szkołami
DOBÓR I ORGANIZACJA SZKOLEŃ PERSONELU, ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI
 • określanie kompetencji, dobór i kierowanie zespołami pracowników
 • coaching kadry zarządzającej
 • kompleksowe zarządzanie obiektami lub wybranymi obszarami obiektu (sprzedaż, marketing, bezpieczeństwo, controling, ratownictwo, itp.)

OBIEKTY 3.0

Stacks Image 418
Stacks Image 422
Stacks Image 420
INNOWACYJNE OBIEKTY BASENOWE I SPORTOWO-REKREACYJNE GENERACJI 3.0
Sukcesem innowacyjnej przestrzeni zachęcającej do aktywności jest zaplanowanie jej funkcjonalności w sposób nieszablonowy, dostosowując jej wymiar do realnych potrzeb często wyznaczając nowe kierunki i rozwiązania.
Każda kolejna inwestycja staje się nowym i ponadczasowym dziełem wyznaczającym nowe standardy postrzegania obiektów publicznych XXI w.
Łamiemy utarte standardy i rozwiązania. Prezentujemy nowatorskie podejście do kreowania, projektowania i zarządzania obiektami w oparciu o zasady ekonomii i otoczenia technologicznego. Nasze projekty tworzą przemyślaną, spójną i przejrzystą całość.

ARCHITEKTURA

Stacks Image 5

BASENY

Stacks Image 9

WODNE PLACE
ZABAW

Stacks Image 7

AQUAPARKI
I TERMY

DOŚWIADCZENIE

Agraria Sp. z o. o. działająca pod marką Agrapool Consulting, posiada bogate doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, PPP, dokumentów - w tym studiów wykonalności, analiz, programów funkcjonalno - użytkowych dla obiektów kubaturowych.

KONTAKT

Agrapool Consulting
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
www.agrapool.pl

e-mail: biuro@agrapool.pl
tel. + 48 505 007 343

ENGLISH